Kadach.Shayad.Maybe – A soliloquy of despair : announcing the Gujarati music video.

14 01 2015

kadach poster2પ્રિય સ્વજન,

કહેવાય છે કે વેદના માંથીજ સંવેદના નો જનમ થાય છે. 2 વર્ષ અગાઉ, નિર્ભયા અત્યાચાર ના બીજા દિવસે જયારે સમાચાર પત્ર માં એ કૃત્ય નું વર્ણન વાચ્યું, તો જાણે  એક અસહ્ય પીડા અનુભવી. ઘણા દિવસો સુધી આંખ ના અશ્રુ ના સુકાયા.  એ પીડા એ વેદના મારા થકી  એક કાવ્ય સ્વરૂપે ઉત્પન્ન થઇ.  શિક્ષકો અને મિત્રો ના પ્રોત્સાહન થી પ્રેરાઈ ને એ કાવ્યને એક સારા હેતુસર આપ સૌ સુધી પહોચાડવાનો એક પ્રયત્ન કર્યો છે. 

આપણે જે 21મી સદી નું ગૌરવ કરીએ છીએ, એજ 21મી સદીમાં એક જીવ બીજા જીવ પર આટલો કારમો અત્યાચાર ગુજારી શકે છે , એ હકીકત પચાવી મારા માટે અશક્ય હતી.  આપણે જાણ્યે છીએ કે આ કક્ષા ના અત્યાચાર સમાજ માં ચાલતા આવ્યા છે, અને ઘણી માત્રા  માં વ્યાપક પણ છે. પણ એ દિવસે એ કિસ્સા ને જાણી હું એ વેદના સાથે જોડાયો. જાણું છું એ અસહ્ય પીડા શું હશે અને એ જીવે શું સહન કર્યું હશે એનું અંશ માત્ર પણ હું કદાચ જાણી કે અનુભવી નથી શકવાનો , અને ઈચ્છીશ કે કોઈએ પણ આ પ્રકાર ની વેદના ક્યારેય સહન ના કરવી પડે ; પણ આ અત્યાચાર  માંથી ઉત્પન્ન થતી વેદના સાથે આપણી  સંવેદના જોડાય એ આપણા સમાજ માટે જરૂરી છે.

‘કદાચ’ – અ સોલીલોકી ઓફ ડીસ્પેર (નિરાશા નું આત્મસંભાષણ) , એ કારમો અત્યાચાર ગુજારાયેલ એક સ્ત્રી ની વેદના નું આત્મસંભાષણ છે. જો એ પીડિત સ્ત્રી ને વાચા હોય તો શું એ ગુસ્સો કરે કે નિસાસો નાખે ? ‘કદાચ’ એ નિસાસો છે. ‘કદાચ’ એ દરેક પુરુષ ને યાદ કરાવે છે કે એ, એના જીવન માં રહેલી સ્ત્રીઓ એ કરેલા પોષણ નો  સરવાળો માત્ર  છે.

શરમજનક હકીકત છે કે છતાય અત્યાચાર ગુજારતી વખતે પુરુષ, સ્ત્રી નું યોગદાન ભૂલી, સ્ત્રી માં માતા, બેન, સખી, જીવનસંગીની  કે દીકરી નું સ્વરૂપ જોઈ શકતો નથી. આ પીડા, નિરાશા અને વેદના ભરેલ કાવ્ય – સંગીત અને દ્રશ્યો ના સહારે આપ સૌ ની સમક્ષ રજુ કરવાનો અમારો પ્રયત્ન એટલે – ‘કદાચ’

આશા એજ કે આ વેદના માંથી કદાચ આપણા સૌ માં સંવેદના જનમ લે અને આપણે એક એવી દુનિયા નું સ્વપ્ના જોવા સક્ષમ બનીએ  કે જેમાં કોઈ જીવ બીજા જીવ પર હિંસા ના આચરે.

ઉત્તરાયણ એટલે પૃથ્વી ની સ્થિતિ માં ફેરફાર. આવતા 6 મહિના પૃથ્વી સૂર્ય થી નજીક ઢળેલી રહે એવી એની સ્થિતિ થશે. આજ સમય છે નવી શરૂઆતનો, નવી પરિસ્થિતિ નું સર્જન કરવાનો.

મારા જીવન કાળ માં હિંસા  ને અત્યાચાર મુક્ત  દુનિયા જોઈ શકું એ આશા સાથે , એક  કલાકાર તરીકે , આ મ્યુસિક વિડીઓ ના સ્વરૂપમાં , મારું એક નાનકડું યોગદાન.

ઘણા ઉત્કૃષ્ટ અને સહૃદયી કલાકારો મળ્યા અને અમે સાથે મળી જે સર્જન કર્યું છે તે સંક્રાંતિ ની આ પળે (19.34.43 IST 14મી જાન્યુઆરી 2015) દુનિયા ને અર્પણ કરું છું.

જો તમારા હૃદય થી અમારી વાત જોડાય તો બીજા હૃદયોને આ સંવેદના ના અનુભવ  સાથે જોડશો. અમારી પ્રસ્તુતિ એક સારા વિચાર ના સિંચન નું સાધન બને એજ અમારી અપેક્ષા.

આપનો અને સૌનો,

મિહિર ગજરાવાલા

નીચેની લીંક પર ક્લિક કરવાથી વિડીઓ જોઈ શકાશે

Gujarati : https://www.youtube.com/watch?v=JsCE1HWYGEM

Advertisements
World Without Rape.

18 12 2014

We all want a better tomorrow. Don’t we? We all are working for a better tomorrow, at least for our own selves. Or that is what we want ourselves to believe.

As we look around we see tremendous achievements being made in the fields of Medicine, Engineering, Communication, Energy, Construction, Space exploration so on and so forth. We take pride in self-patronizing our generation as the one that belongs to the celebrated 21st century!

But than we fail to accept the harsh reality of our times – which is the widespread existence of the menace called ‘Rape’. Whether we accept it or not, we are still a race that can inflict devastating pain to a fellow being.

By the time you would have reached this paragraph, somewhere a woman’s modesty would have been compromised. And I am in no mood of exaggeration. As per the latest UNODC report of 2012, 243853 is the number of recorded rape offenses across the globe. This means an offense is made at about every 2 minutes!!

And we are still waiting for the right time????

For me all the progress and achievements stands null, if a woman has to think twice even for a simple act of walking down the road!! While we have progressed everywhere, HUMANITY seems to be the area where we need to do a lot of work.

Wise men have said, that your achievements can never be bigger than your aspirations. It is aspirations which lead to positive transformation. And I aspire to live into a world, where there is no rape, no violence.

And I wish that we all collectively aspire for a transformed world.

Nothing more, nothing less, all I want is a world without rape.

Join the intiative at http://www.worldwihoutrape.net

world without rape

Mindful Ventures offers this visual identity to combine and connect all those souls who have dedicated their energy towardsthe idea of a world without rape.

It is time.

7 12 2014

The thought that lead to ‘Mindful Ventures’. – Note from my diary.

From the earliest memories of my life, I dreamt of outer space, and wanted to be an astronomer. As I grew up listening to religious fables, the seed of idealism found its way in me. Further, as an adolescent, I loved reading stories, and dreamt of writing my own one day. Just like any enchanted teenager, I thought I would make a film one day. Also, I wrote plots in my diary.

In the undergraduate years, I read philosophy, and fancied myself a philosopher, giving sermons to society.  After my post-graduation, I thought a teacher dwelt within me. At one point, I thought I could be a singer. Well, I could not help daydreaming! Over time, my love for literature, arts and music kept growing.

As an entrepreneur, I understood the need for responsibility, so I aspired for responsibility as an entrepreneur. I truly aspired to become an agent of change. As I started graying, I found I could package my thoughts as a speech, and I thought I should be a speaker. My saga continues.

Until this time, I pursued none of these dreams, nor have I made efforts to achieve those aspirations. I hesitated.  I have always waited for the right time.

As a citizen, as a unit of the society I inhabit, I see a lot of pressing issues that are preventing the society to be just. Individually and collectively we all have gotten in us ingrained, the art of procrastination. ‘It’s ok to delay; the time shall come’ – has become the societal norm.

It took one third of my life to realize every moment is the right time and hesitation equals death. Now, I realize it is time to kill the hesitation. It is time to live all the dreams; it is time to be all I never tried to be. It is time.

It is time.

Guru’s position – a disciple’s perspective.

5 09 2014

Prologue : A teacher is one who wants to teach you, a ‘Guru’ is one who makes you learn. A students idea is ‘to be’, whereas a disciple (shishya) is the one who wants ‘to become’. In other words a student is looking for change while a disciple is aspiring to transform.

Whatever I say is with this context in mind.

___________________________________________________________________________________

Many years back, must be my secondary school days, if i remember it well, around my wonder years,  back in time when I was studying in 8th or 9th grade, I happened to read a story. This story has had a lasting impact on my thought process. I do not clearly remember that story and its context, but it is this one scene from the story which has stayed with me and shaped my understanding. It goes like this.

A young disciple, completely devoted to his guru, was someone who was committed to follow on the path shown by his guru. He had this habit of always going to his guru whenever in some critical decision making situation. And the Guru would readily guide him out during each such instance; in the process the guru would enlighten the disciple. One fine day, in a similar situation as the disciple reaches out to his Guru, the Guru doesn’t offer him any guidance. The disciple is astonished and couldn’t believe this fact. The Guru sends him back by saying “Son, I have given you enough, I leave you now to imbibe all of that, find your own path, and make your own experiences. Its time you take your decisions without me.”

Now this incident from the story found its way deep within myself. Over different periods of my existence this story has provided me different lessons. It started with me believing that a ‘guru’ can only take one this far. One cannot have a guide to eternity. At some later stages i realized the importance of ‘swadhyay’ or ‘learning by self’. Further ahead I understood that it will all be fruitless if one does not learn to take his/her own decisions.

Over many summers of my existence I was fortunate to come across many learned people and many loving teachers. It was quite later in my young life that i discovered a ‘Guru’. It was destined for me to get my greatest lessons from this one person. However the above story was always a part of me, and hence in spite of total surrender I never actually became dependent. That infinite love and reverence can thrive and still one remains boundless was a unique experience and a learning for me. Secondly I knew that the physical proximity and one-to-one transfer of knowledge with the ‘Guru’ can only happen till a limited period of time. This understanding fueled my urge to learn and make the most of those transactions. Many individuals close to me, around that period, sensed a transformation in me, they sensed an urgency in me; I could not explain it to them, than, but deep down i knew that i need to build myself to a level from where I can be on my own. Also I never wanted to come to a point, like the boy in that story had to, where my Guru feels that his disciple has not learned to be on his own.

Many Guru – Disciple relations end in agony and bitterness or in sheer blinded dependence. The crux of this eventuality is the non-realization of the fact that – a guru can only take you this far. With this dawned another important learning from that story and a whole new dimension of learning opened up for me. A disciple is the one who is aspiring to move to a higher destination, in every which way. A ‘guru’ is the form who takes the disciple to that destination. However if one remains focused on the destination and not the form, than ‘guru’ dissolves his form and becomes a part of your being. Somewhere within you the ‘guru’ is installed, and without any one-to-one interaction the transaction continues. Whenever in doubts or in crisis  I am able to talk with my ‘guru’ without even talking with him. In certain extraordinary situations i would have resorted to the one-to-one interactions, but largely I have come this far with the help of the ‘guru’ within. Many times while I ponder on all that I have received from my ‘guru’, I end up tearful. The enormity of the receipt is so huge that all the ego inside me is pushed out by way of tears.

And so I learn that the ‘guru’ in the story while denying his disciple the guidance, has actually given him the greatest lesson anyone can learn. That ‘without’ can be turned into ‘within’.

This has been my experience since a decade now, whereby the ‘Guru’ has found a position ‘within’. In his distinct  style he had shared something, which for me is the articulation of the above learning. He said to a few of us, “I do not want you to be learned, I want you to be learners’.

In whatever limited capacity, with pride, I can tell myself, that I have not stopped learning and I know, the ‘Guru’ within would not let me decay ever.

‘hgang in dharamshala’ the film – now on Youtube!

5 08 2014

Director’s note.

Can you trek your way to Nirvana?

The above question is the result of an experience that we, as a lot, had during our trip to Dharamshala. Twelve friends, twelve entrepreneurs who set out for a petite get-together in this hilly town, returned as if they were reborn. And I am not exaggerating. It’s been almost 6 months since, and each one is showing a sustained attitudinal shift in their lives. What made this possible?

It all started with a letter we sent to His Holiness Dalai Lama’s office requesting a private audience with him. We shared the dilemmas bothering us and wished he sheds some light on it. Unfortunately(or fortunately!!) the meeting did not happen as HHDL was traveling during that period. But the fact of the matter is, we did get those answers without seeing HHDL; the events of the trip made us realize the answers to those dilemmas!!

The entire lot, each one of us, while returning, felt as if we were called to this place. We all believed,until this point, that the trip is our plan, but in the end we realized that we are all a part of a bigger plan.

This was felt in particular, at the trek of Triund. The trek that we took up just for kicks, made us sweat and battle like never before. With scarce resources as we ventured into the un-chartered, it took us to some mind-altering discoveries. Lasting for 9 hours, the trek tested our individual capacities and brought us face-to-face with values of togetherness and kinship along with courage and conviction. From being entrepreneurs fixated to the word ‘achievement’, we came back discovering a powerful agent called ‘letting go’.

As I came back home, I felt in me an uncontrollable desire to attempt to articulate this experience of ours in a visual medium. What I had with me were some thousand images and couple of hours of random video footage. I tried to put them all together in a manner that it makes some sense to the one who engages. I used voice over technique to narrate our mind state and have relied extensively on the songs to convey what we had felt. There is not much footage of the Triund trek which is of greater significance, but than that’s fine.

It may not make any sense to an unknown viewer, maybe. But anyone who knows this lot or any one from this lot, will definitely see some value in this effort. The discerning viewer will enjoy some breathtaking panoramic shots of the magnificent Dhauladhar range, taken right from the top of Triund.

Having said this I put forth the following disclaimer :
‘hgang in dharamshala’ is not a narrative film, nor it claims to be a document of a certain trip. It is a visual memoir of what we friends felt, experienced and realized during this 4 day period. To put it humbly it is just a home video, albeit with a difference.

The film is already shared with family and friends, but we have received lot of requests from many other friends, relatives and well-wishers who wished to engage themselves with this effort.

For them and for any one who ends up here, the film is made available on youtube. FYI the film is uploaded in two parts. Find below the links.

And yeah, watch it till the end the credits roll, it ends with an original poem recital by …

Yours truly,
Mihir Gajrwala

Dummies Guide to Guru Purnima.

12 07 2014

the immense gratitude that fills my heart, I cannot express it inspite of all my creative attempts, o teacher, accommodate me at your feet, and bestow me with your love filled devotion – krtagnata, verse 11, prayer on gratitude from chinmaya mission

I thought twice before giving the above title to this essay; putting the word ‘dummies’ along with ‘Guru Purnima’ which is linked with knowledge and learning, makes it an oxymoron of sorts. But than we all need to be guided, and hence I call this essay ‘Dummies Guide to Guru Purnima’.

Bhagvad says “You have got every right to do your sins, but you have got also a responsibility of coming out”.

The essay is an effort in ‘coming out’.

Guru Purnima is among the few ancient festivals celebrated across India. Now, the modern connotation of the term ‘festival’ is so clouded that it distances itself from the inherent meaning of the respective festival. Festival, this days equates with pomposity, over indulgence, wastefulness, consumerism etc. Apart from all that happened to our society over the last 500-800 years the worse that has happened is the loss of ‘mindfulness’. From being considered a vice, Indifference is now an accepted virtue.

Considering this I would describe Guru Purnima as an event and not a festival. To understand any phenomena one needs to understand the context, one needs to evaluate what happens before that event and what happens after that event. Over the course of next few pages, we shall try and understand this event through lenses of science, history and spirituality.

AxialTiltObliquity

winter solstice

summer solsticeThe first lesson of astronomy that we all know is that the earth’s axis of rotation is tilted. The seasons occur because the Earth’s axis of rotation is not perpendicular to its orbital plane. As a consequence, for half the year the Northern Hemisphere is inclined toward the Sun while for the other half year the Southern Hemisphere has this distinction. The two moments when the inclination of Earth’s rotational axis has maximum effect are the Solstices. Northern solstice is the moment when the sun reaches its highest position with reference to the North Pole. Similarly Southern Solstice is the moment when, the sun reaches its highest position with reference to the South pole.

After establishing a Solstice, we need to know the phenomena of Equinox. The moment when the sun crosses the celestial equator is called an Equinox. This happens twice in a year, at one point the sun would seem to be heading northward and at second time the sun would seem to be heading southward.

The two equinox and the two solstice have a strong bearing on the weather, climate and seasons on every point of earth. Northern solstice marks the end of summer at most places and southern solstice would be a winter period in the northern hemisphere. The northward equinox is when the spring occurs and southward equinox is when the autumn or fall occurs (in the northern hemisphere).

What I am trying to establish is the equation between the sun and the planet we reside on changes distinctly at this four points, and we being on this planet our equation with the cosmos changes too, bringing about certain qualitative changes in human physiology.

The below graphic will tell you when this four events occur during a year.
gp project_1In hindi Solstice means ‘Ayana’ and Equinox means ‘vishuv’. Summer Solstice is the moment after which the sun appears to be moving southwards hence in India we know this phase as ‘Dakshinayan’. For six months starting 14th of July it is the Dakshinayan Phase. Similarly six months from 14th January, the Winter Solstice are known as ‘Uttarayan’ in India. (As per Tropical Zodiac the two solstice occur on 21st of June and 21st of December respectively). Same are also known as Kark Sankranti and Makar Sankranti respectively. The points when Sun enters the Cancer position and Capricorn position are the two Sankranti’s.

Let me start by putting across some data to establish the science behind the existence of India’s traditional festivals. We have seen above that the relationship of earth and sun changes over the course of the formers revolution around the latter. Given this base most of our festivals are established, keeping in the mind the cosmic forces acting upon at that time. Agriculture is a simple example to understand this. Can seeds be sown out of its turn? Can land be ploughed at any time of the year? The answer to this, which we all know, is negative. In order to get a harvest ploughing and sowing has to happen at a particular time during the year, considering the seasons. Similarly Human being, who is a soul residing in the body made up of earthly elements can make most of the cosmic energy if certain things are done at certain time. It is a deep science.

In the figure below I have attempted to show various festivals and its relationship with astronomic situations along with reference to agriculture. if we divide the year in two halves, we shall see a pattern in the various Festivals that are traditionally celebrated in certain period. Lets have a look at this graphic.

gp project_2If you really see closely, the festivals that fall in the Dakshinayan are more rooted in sadhana and tapasya (focused on discipline and frugality). Most of the occasions to fast come during this period. From a health perspective due to monsoons and also sun being away, the metabolism of human body is at its lower degree as compared to the Uttarayan phase. From Agriculture point of view this is the time to plough and sow, basically time to prepare. And in the phase of preparation one should be more focused and disciplined, hence there aren’t many celebration occasions during this period. So the festivals are in coherence with these realities.

Now looking at the festivals that occur during the Uttarayan phase, they are more about celebration and sharing of joy. It is also the harvest period of the year, time to take yield. In modern terms also it is the end of Financial year, time to check your yield. Also the season of Spring, considered the most beautiful season occurs during this period. On the first day of Chaitra month one would find many festivals across cultures in the entire sub-continent. Geo-astronomically on this day, Sun is closest to earth, the following 21 days are supposed to be the hottest days of the year, time when earth recharges its batteries. So if you see each of the festival is in complete coherence with the cosmic arrangements. Any normal person celebrating these festivals in its true spirit is set to benefit.

The event of Guru Purnima occurs on the first Full Moon day after the Summer Solstice. This day, more than any other day of the year, the receptivity of every being on the planet is higher. The conditions are conducive for the one who is willing to outgrow.

The indifferent lot would argue with me, that ‘If I am prepared I do not need any such support’; my response is ‘a car would never run without the fuel, but the way it is maintained has a bearing on its functioning and its efficiency. Similarly a human needs to have the basic amount of energy to live his life, but if he is able to take care of himself by using this available science he would be better suited to achieve his goals.”

That’s about the science part. Let’s try and go beyond.

The above clearly establishes the strong scientific connect between the Hindu calendar and earths position in the cosmos. The traditional calendar takes into account the experience and impact happening on the human being due to difference of positions of celestial bodies around the earth. If we delve deeper we shall realize that the festivals are derivations so that a human body and mind can make the most of these celestial events for his or her well being and peace.

The first Full Moon Day of the month of Ashadha (June-July) is known as Guru Purnima.

This sacred day marks the very first transmission of the yogic sciences from Shiva – the Adiyogi or the First Yogi – to the Saptarishis, the seven celebrated sages. This momentous occasion took place on the banks of the lake Kantisarovar, which stands a few kilometers above the Kedarnath Temple in the Himalayas. Thus, the Adiyogi became the Adi Guru or the First Guru on this day. The Saptarishis carried this knowing offered by Adiyogi throughout the world. Even today, every spiritual process on the planet draws from the spine of knowing created by Adiyogi. It is said that the Saptarishis followed extreme ascetism and penance (tapasya) for 84 long years before the grace of Adiyogi fell upon them.

The followers of Jain tenet believe the Adi yogi to be Adinath, the first Tirthankara or the ford-maker of current time epoch. His place of sadhana is known as Ashtapada, a region located in the Himalayas. Legends say that Adinath invented the science of agriculture and in his kingdom the very first experiment of farming took place, in the form of sugarcane crop. Even today the region of Hastinapur (Western UP) is known for Sugarcane cultivation.

What does this piece of history tells us – it tells us the beginning of Knowing. It marks the moment on this planet when the instance of ‘transfer of knowledge’ took place for the first time. Today the beings on this planet have evolved and developed various tools of storage and dissemination of knowledge, and the world measures its progress in its ability to share, which is not limited to time and space. Thus more than any other ‘day’ that we celebrate, this day, this occasion of Guru Purnima should be celebrated.

Now, if we go back to the advent of seasons we would come to know that this period, after the Summer Solstice (Kark Sankranti) is when the fields are ploughed. Farmers across geography, with minor time variations, would start into the process of readying their farmlands so that seeds can be sowed at the right time. Else there would be no harvest. Going by this same mechanics, the body along with its intellect, which is nothing but a piece of earth, has to be ploughed during this period. The six months until the winter solstice, are to be dedicated to ‘sadhana’ (disciplined and dedicated practice) in order to evolve out of one’s transgression and limitation.

“This day, the day of Guru Purnima, the first full moon day after the solstice is a time when this planet and all life upon it are most receptive to the cosmic energy and possibilities. The next six months till the winter solstice is the best time to strive for evolving and experiencing the divine possibility that is innate in a human being “ ~ Sadhguru

The day should be celebrated as an event to set goals, and prepare oneself for higher learning’s. The day is an opportunity whereby one is able to do the ‘preparations’ better due to the existent celestial positions of that day.

There were times when holidays from work were worked around this available science; for reasons best known to each one of us, now we do not keep holidays on such important occasions and let the opportunity slip by. Imagine a farmer letting go the opportunity to plough and sow before the rains, would there be anything for him to harvest then??

If we look into various religious traditions, lot of festivals focusing on austerity and sadhana fall during this period. Hindus have their ‘Shravan’ month (July-augsut) for month long austerity. Jains all over maintain extreme austerity during the four months starting from this day. The festival of sacrifice ‘paryushana’ also falls during this period. We have looked into this point in detail above.

In Sanskrit “Guru” means “dispeller of darkness”. A guru is the one who dispels the darkness of ignorance and leads the aspirants to the path of enlightenment. “If you are willing, you can transcend all your limitations and evolve to a higher realm” ~ an aspirant who chooses to do this sadhana would want to start of by showing his surrender and gratitude for the route, through which he can reach knowledge – that route is a Guru. This day of Guru Purnima is the day to do this.

Thus, 1 – the appropriateness of the day to prepare oneself for learning and 2 – obeisance for the ‘guru’ , this two put together is the essence of the event called Guru Purnima.

Having said all of the above, I never required this essay to believe in the above. A decade back, almost around the winter solstice, while I was going through an emotional turmoil, dejected and depressed by some occurrences around me, my teacher, my Guru said to me “Mihir, this are petty happenings. After a period in time, you will realize the insignificance of these events which you are considering the core of your identity. Believe me, you are made for higher achievements, and you should start moving ahead.” These words are the spine of my self-belief, and made me realize at a very young age, that if armed with belief, guided by a ‘guru’ and fuelled by willingness – even a lesser mortal like me can transform. Not that I have proven my worth to my teacher, but my belief in my potential to transform remains undeterred. Given this background –  obeisance for the ‘guru’ come naturally to me, and this obeisance has further broken down my indifference, leading me to believe in the appropriateness of the day of Guru Purnima.

This brings us to the point where one would ask me, “Ok, we got it, so what should we be doing on this day?” I would suggest, take some time from your schedule, and spend that time out in the nature. Take a walk, sit back in a park, watch the butterflies, listen to soothing music, and just relax. And if possible meditate while the full moon shines upon you.

May we all be blessed by the grace of the Guru!

Shubh Guru Purnima !

 

with inputs from Isha Blog. Image courtesy : Wikipedia

Krishnaverse #2

29 05 2014

Student : Sir, I understand the attitude of ‘giving more’ or ‘keep doing the new’ or ‘keep contributing’, whatever way we may put it. And to an extent these attitudes does open up various faculties of an individual’s persona and help him expand. But I feel, the flip side of this attitude is, sometime, even after doing a lot, if it has not transformed into economies or if the given activity has not yielded any tangible uplift than, one feels frustrated. For example a young dynamic chap who is jumpy in his career direction, may find himself nowhere in spite of putting in years of work experience and in spite of dozens of so called ‘contributing’ efforts. At such a point one feels a loss of direction; one feels ones heading nowhere and so stays dissatisfied?

Sir : Not necessarily! Not necessary that one would become dissatisfied.
What could happen with positively inclined people is – in given settings just see what best you can create, or offer. Sometimes, what happens in industrial lines, or in certain types of actions, that we think we are good at; and therefore we want to be in that only and consider that as direction or focus. But it doesn’t have to be that ways. Responding to the given environment with the potential we are, is important, more important. And that might sometimes deprive us from those lines of expertise or direction. The so called directed movement sometimes you may have to fore go, you might be denied those things because in the given environment those things may not have any place.

Suppose you are a good painter and in given environment there is no scope for expressing your painting skill, but still you are a potential. Can u respond to that environment where there is no scope for painting, painting as we understand? Well, it cud be a simple talk on the surrealist trends, painting can also be talked out, or a painting could simply be lived. It doesn’t have to be necessarily and every time an expression that is known to us only. We know the expression of painting in a certain form, and that only doesn’t have to be a manifestation of our talent. It could be in other ways, sometimes even in ways which we cannot imagine right now. That’s where innovation takes place, that’s where new things come up, creation comes up, that’s how world goes ahead. Whatever technological manifestation we see these days you wouldn’t have imagined that a couple of centuries ago, but than how did it all came into being? That is what the ‘non-wastage’ of potential I am referring to.

Secondly, dissatisfaction with the way we are living and the way we have lived in past so many years or so many seasons, is fine. This is what our restlessness is- You got to be restless about status quo so that you will create new things. Only if you are restless about the status quo about the given things you will be able to create something new, isn’t it?
So to that extent restlessness, yes, it is required. It is at the core of innovation, at the core of creativity. But if restlessness is because of dissatisfaction then it is a tricky issue.

“We are restless not because we are dissatisfied; we are restless because though we are satisfied, at that point of time the potential is not being used. We are satisfied, so we are restless not because of the dissatisfaction or otherwise, we are restless because the potential is lying idle, it’s not being put to use and that’s why we are restless. I can do something more…I can chew a little more….and therefore I do not consider these two as synonyms, dissatisfaction and restlessness.”

Understand the secret of success is satisfaction. You got to be satisfied if you want to take a successful step forward, dissatisfaction would not lead us there. I wouldn’t confuse our thought process by putting them as synonyms. You might have to look at it that way.